Tag: لیتوپن اصفهان

لیتوپون و نقاشی

لیتوپون و نقاشی

لیتوپون و نقاشی لیتوپون مخلوطی  از باریم سولفات و روی سولفید است که از محلول حاوی این دو ماده رسوب کرده است. لیتوپون گستره‌ی رنگی متفاوتی

Read More »
09134440713 📞