مقالات

06/29/2020
باریت به عنوان یک پر کننده در رنگ

باریت به عنوان یک پر کننده در رنگ

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” […]
06/27/2020
باریت اصفهان

کاربرد باریت و بلنک فیکس در صنایع رنگ و پلاستیک

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’کاربرد باریت و بلنک فیکس در صنایع رنگ و پلاستیک’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” […]
06/23/2020
لیتوپون و نقاشی

لیتوپون و نقاشی

[av_heading heading=’لیتوپون و نقاشی ‘ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kbrn9tgw’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_heading] [av_textblock size=” […]
06/23/2020
برتری‌های لیتوپن از سایر رنگدانه‌ها

برتری‌های لیتوپن از سایر رنگدانه‌ها

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’برتری‌های لیتوپن از سایر رنگدانه‌ها’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” […]
06/21/2020
از تالک بیش‌تر بدانیم

از تالک بیش‌تر بدانیم

[av_heading heading=’از تالک بیش‌تر بدانیم’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kbhu2a80′ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_heading] [av_textblock size=” […]
09134440713 📞